Contact


Lid worden
Het lidmaatschap van onze vereniging staat open voor iedereen die een geldig EHBO-diploma heeft en dit geldig wil houden, maar ook voor iedereen die een diploma wil gaan behalen. Ook wanneer u uw diploma elders heeft behaald, nodigen wij u van harte uit lid te worden van onze vereniging.
Interesse? Neemt u dan contact op met onze secretaris (secretaris@ehbobathmen.nl)
Wilt u uw lidmaatschap juist opzeggen?
Jammer, maar doet u het dan wel schriftelijk, vóór 1 december, uw lidmaatschap stopt dan op 1 januari van het volgende jaar.

Bestuur
Hoewel ons bestuur vrij goed bezet is, roepen wij ieder die EHBO in het algemeen en onze vereniging in het bijzonder een warm hart toedraagt om zich te melden voor allerlei hand- en spandiensten. Denk aan dingen als: het verzorgen van een mailing of het actief meedenken over de inhoud en vormgeving van onze site. Aanmelden kan bij onze voorzitter.

Het huidige bestuur van de KNV EHBO afdeling Bathmen bestaat uit:
Voorzitter: mevrouw Esther Brugman Telefoon: 06-53 84 57 35 of 0570-830427
Secretaris: mevrouw Charlotte Klompe (secretaris@ehbobathmen.nl)
Penningmeester: de heer William Hendriks (penningmeester@ehbobathmen.nl)
Evenementen: mevrouw Gerrie Arnoldus (ehbobathmen@hotmail.com)
Materiaal: mevrouw Ella Meijer

Contact opnemen
Post kunt u sturen naar:
KNV EHBO Bathmen
t.a.v. secretaris mevrouw Charlotte Klompe
Prinses Christinalaan 7
7437 XZ Bathmen
secretaris@ehbobathmen.nl