AVG en EHBO inzet

AVG en EHBO inzet bij evenementen

Als  je als EHBO’er hulp verleend en gegevens van een slachtoffer verzameld, is het belangrijk om te weten dat je hier zorgvuldig mee om moet gaan.

Dit houdt in: mocht je de naam, geboortedatum, gegevens ouders/contactpersoon etc verzameld hebben, dat je bewust moet zijn van een geheimhoudingsplicht ten aanzien van derden.

Als je de familie belt, ambulance of huisarts, dan mag je gegevens overdragen die noodzakelijk zijn en dan is het de bedoeling dat je de verzamelde gegevens op de juiste wijze weer vernietigd, nadat ze hun noodzakelijke nut gediend hebben.

Daarnaast mag je als hulpverlener, niet naam en toenaam kenbaar maken in gesprekken met derden die er niks mee te maken hebben. Je mag wel bespreken dat je tijdens een evenement bijv. een open enkelbreuk behandeld hebt.